Termoizoliacinės medžiagos

Veiksminga termoizoliacija jokiu būdu nėra tik pareiga vykdyti vis griežtėjančius šilumos izoliavi­mo normatyvus. Juk energijos kaštų taupymas, be jokios abe­jonės, yra naudingas ir pačiam savininkui. Greta mineralinių izoliacinių medžiagų, tokių kaip akmens ar stiklo vata, galima rinktis iš gau­sių alternatyvų: sunkiai įsiliepsnojančios kietosios putos, natūralios medžiagos, pavyzdžiui, avių vilna, ir kamštinės plokštės  arba granulės bei įvairios antrinio perdirbimo medžiagos.

 

Ekologo patarimas

 

Norint sukurti malonią gy­venti aplinką, būtina gera termoizoliacija. Svarbūs termoizoliacinių me­džiagų pasirinkimo kriterijai yra šilumos laidumas, t. y. vadinama­sis šilumos laidumo koeficien­tas, atsparumas ugniai (kiek įma­noma nedegi ar mažų mažiausiai sunkiai įsiliepsnojanti medžiaga) ir apdorojimo savybės. Izoliacinės medžiagos pa­sirinkimą lemia ir apsauginės medžiagos, turinčios apsaugoti izoliacinį sluoksnį nuo drėgmės iš išorės, bei plėvelės, stabdan­čios ar izoliuojančios garus iš vidaus pusės, pasirinkimas.

 

Saugos patarimas

 

Pluoštinės izoliacinės medžia­gos gali suerzinti odą. Be to, dirbant su šiomis medžiago­mis, derėtų vengti pluoštinių dalelių įkvėpimo ir apsisau­goti popieriniu filtru. Gerai, profesionaliai supakuotos izoliacinės medžiagos būna tarsi kapsulėje. Todėl jos nedaro žalingo poveikio, žinoma, jei tik užkertamas kelias jungiamųjų medžiagų, insekticidų ar pan. garams išsiskirti. Dėl įvairios galimos rizikos visų pirma turėtų išsi­aiškinti linkusieji į alergijas, ypač jei ketinama naudoti „egzotiškas” izoliacines me­džiagas, kurių saugus nau­dojimas dar nėra patikrintas laiko. Alergiški žmonės, prieš pradėdami dirbti su izoliaci­nėmis dulkančiomis medžia­gomis, turėtų išsamiai jomis pasidomėti, stogo šiltinimas klaipėdoje. Iš gausybės izoliacinių medžia­gų būtina paminėti dvi: akmens vatą, kaip mineralinio pluošto izoliacinę medžiagą, ir šiuo metu plačiai naudojamą avių vilną. Abi suteikia galimybę izo­liuoti stogo šlaitą visu gegnių storiu, taigi įmanomas vadi­namasis izoliavimas per visą gegnę.

Akmens vata

 

Akmens vatos plokštės supjaus­tomos specialiu peiliu 2-3 cm plačiau nei atstumas tarp geg­nių. Taigi įspraustos tarp gegnių jos laikosi savaime. Stogo šlaito akmens vatos izoliacija turėtų būti 200 mm storio. Išorės sienoms pakanka 150 mm. 40 mm storio akmens vatos sluoksnis užtikrins pakan­kamą pertvarų bei lubų šilumos izoliaciją. Be to, akmens vata izoliuos ir garsą. Suklota izoliacija visur, kur yra dideli temperatūrų skirtu­mai, t. y. stogo šlaite bei fasado vidinėje pusėje, uždengiama garo izoliacine plėvele. Jos sudūrimai turi būti plačiai užleidžiami ir pirmiausia sandariai suklijuojami. Plėvelė turi būti pritaikyta prie izoliacinės me­džiagos. Taip ji apsaugos nuo vandens garų prasiskverbimo iš patalpos oro į izoliacinę me­džiagą. Antraip vandens garai pakeliui į išorę atvėstų, konden­suotus ir sudrėkintų izoliacinę medžiagą, jos izoliacinės savy­bės sumenkėtų, be to, drėgmė pažeistų sienos apdailą. Daugiau panašių straipsnių galite rasti mūsų bloge.

 

Panašūs įrašai

Projekto laiko valdymas

Projektinė veikla ne visada vyksta taip kaip būna suplanuota iš pat pradžių. Netgi tada, kai įmonės naudoja šiuolaikinius sprendimus, tokius kaip CRM ar projektų...

Kokybiški prezervatyvai ne visada būna brangūs

Dar tik nesenai pradėjote lytinius santykius? Ne daug žinote apie jų sukeliamas pasekmes? Nors jaunuoliams tai atrodo ypač malonus „užsiėmimas“, vertėtų žinoti, kad lytiniai...

Finansų bei finansų vadovų įgūdžių sąsajos

Įmonių finansai yra finansų sritis, susijusi su piniginiais sprendimais, kuriuos priima verslo įmonės, ir įrankiais bei analize, naudojamais šiems sprendimams priimti. Pagrindinis įmonių finansų...

Paskutinės naujienos